NEJSME JENOM ŠKOLKA, JSME VAŠE DRUHÁ RODINA.

OTEVÍRÁME NA JAŘE 2019

V naší nové vinohradské školce s rozšířenou výukou angličtiny se zaměřujeme na podporu silných stránek dětí, rozvoj kreativity, samostatnosti i týmové spolupráce. To vše v souladu s přírodou.


Souzníme s přírodou

 • jezdíme do lesa
 • pěstujeme květiny a bylinky
 • staráme se o zvířátka
 • pečujeme o životní prostředí
 • máme čističku vzduchu
 • objevujeme přírodní zákony

Prožíváme

 • poznáváme svět všemi smysly
 • osvojujeme si angličtinu hrou a prožitkem
 • experimentujeme
 • spojujeme učení se zážitkem
 • podporujeme vnitřní motivaci

Jsme kreativní

 • rozvíjíme přirozenou zvídavost a představivost
 • zpíváme, tančíme, hrajeme si
 • malujeme a vyrábíme
 • hrajeme na hudební nástroje
 • navštěvujeme divadla, výstavy, knihovnu
 • budujeme předmatematické představy

Naše práce nás baví

 • práci s dětmi milujeme
 • vytváříme láskyplné a bezpečné prostředí
 • úzce spolupracujeme s rodinou
 • vnímáme péči o děti jako poslání
 • přistupujeme k dětem s respektem a důsledností

Souzníme s přírodou

 • jezdíme do lesa
 • pěstujeme květiny a bylinky
 • staráme se o zvířátka
 • pečujeme o životní prostředí
 • máme čističku vzduchu
 • objevujeme přírodní zákony

Prožíváme

 • poznáváme svět všemi smysly
 • osvojujeme si angličtinu hrou a prožitkem
 • experimentujeme
 • spojujeme učení se zážitkem
 • podporujeme vnitřní motivaci

Jsme kreativní

 • rozvíjíme přirozenou zvídavost a představivost
 • zpíváme, tančíme, hrajeme si
 • malujeme a vyrábíme
 • hrajeme na hudební nástroje
 • navštěvujeme divadla, výstavy, knihovnu
 • budujeme předmatematické představy

Naše práce nás baví

 • práci s dětmi milujeme
 • vytváříme láskyplné a bezpečné prostředí
 • úzce spolupracujeme s rodinou
 • vnímáme péči o děti jako poslání
 • přistupujeme k dětem s respektem a důsledností
PRAKTICKÉ INFORMACE


 • pro děti od 1 do 7 let
 • otevřeno od 7.00 do 19.00
 • kvalifikovaný tým pedagogů
 • vlastní vzdělávací program Barevný svět
 • každý týden jezdíme do lesa
 • angličtina běžnou součástí denních aktivit
 • rozšířená nabídka hudebních, výtvarných a pohybových činností
 • podpora přirozeného nadšení, zvídavosti a radosti z poznávání

Školka nabízí komplexní program péče a výchovy pro děti od 1 do 7 let. Vycházíme z jednoduché myšlenky – to, co dítě získá v předškolním věku, je základ, na kterém bude stavět celý život.

Naše unikátní metodika Barevný svět  je kombinací Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a námi vytvořeného programu, který staví na principech Montessori pedagogiky. Barevný svět je  zaměřen na všestranný rozvoj, vyzdvihuje kritické myšlení a skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. U dítěte podporujeme silné stránky a rozvíjíme jeho nadání a talent. Inspirovali jsme se českým i zahraničním školstvím, světovými odborníky a vlastními zkušenostmi. Budujeme tvůrčí, podnětné a láskyplné prostředí, které bude opravdovou oporou pro děti i jejich rodiče. (Více Barevný svět)

LIDÉ

PEOPLE

Kontakt

Contacts

Neváhejte a obraťte se na nás se svými dotazy. Domluvte si termín schůzky a navštivte nás. Rádi Vás uvítáme.

Kontakt:

Jesle a školka Edu Art

Jana Masaryka 45

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Email: info@skolkaeduart.cz

Provozovatel:

Khypo s.r.o.

Polská 1505/40

120 00 Praha – Vinohrady

IČO: 28979451

Telefon: +420 776 448 723, +420 770 139 986

Bankovní spojení: 2401403926/2010

Contacts:

Jesle a školka Edu Art

Jana Masaryka 45

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Email: info@skolkaeduart.cz

Operator:

Khypo s.r.o.

Polská 1505/40

120 00 Praha – Vinohrady

IČO: 28979451

GSM: +420 776 448 723, +420 770 139 986

Bank Account: 2401403926/2010