WE ARE NOT JUST A PRESCHOOL, WE ARE YOUR SECOND FAMILY.


CHOOSE YOUR KINDERGARTEN FROM OUR TWO BRANCHES IN PRAGUE 2 OR PRAGUE 4.


ENROLLMENTS RUN THROUGHOUT THE YEAR. PLEASE FILL IN THE APPLICATION FORM HERE.


HARMONY WITH NATURE

 • we spend time in the forest every week
 • we grow flowers and herbs
 • we take care of animals
 • we care about the environment
 • we use an air purifier
 • we explore the laws of nature
 • we prepare snacks for children from the products of our own organic farm

EXPERIENCE

 • we experience the world with all senses
 • we learn English through play and experience
 • we experiment and explore
 • we combine learning with practice
 • we encourage internal motivation

CREATIVITY

 • we stimulate natural curiosity and imagination
 • we sing, we dance, we play
 • we paint and create
 • we play musical instruments
 • we visit theatres, exhibitions and libraries
 • we build pre-mathematical ideas

LOVE FOR OUR WORK

 • we take care of children with love and affection
 • we create a positive and safe environment
 • we work closely with family
 • we perceive childcare as a mission
 • we treat children with respect and consistency

HARMONY WITH NATURE

 • We spend time in the forest every week
 • We grow flowers and herbs
 • We take care of animals
 • We care about the environment
 • We use an air purifier
 • We explore the laws of nature

EXPERIENCE

 • We experience the world with all our senses
 • We learn English through play and activities
 • We experiment and explore
 • We combine learning with practice and play
 • We encourage confidence and growth

CREATIVITY

 • We stimulate natural curiosity and imagination
 • We sing, we dance, we play
 • We paint and create
 • We play musical instruments
 • We visit theatres, exhibitions, and libraries
 • We develop pre-mathematical cognition

LOVE FOR OUR WORK

 • We take care of children with love and affection
 • We create a positive and safe environment
 • We work closely with parents and family
 • We treat children with respect and consistency
PRACTICAL INFORMATION


 • Nursery for children from 1 to 2 years old
 • Accredited kindergarten for children from 2 to 7 years old
 • Our team of teachers is qualified and invested
 • We use a varied and original educational program
 • We take regular trips into nature
 • We work with Howard Gardner's theory of multiple intelligence
 • English is a common part of all daily activities
 • We have an extended offering of music, art, and movement activities
 • Support of natural enthusiasm, curiosity, and joy of cognition

Our approach is based on a simple idea - what children acquire in preschool years sets the foundation on which they will build their whole life. Our unique methodology is a combination of these sources: the Framework Educational Program for Preschool Education, Howard Gardner's theory of multiple intelligence, and the program we created ourselves. The program is focused on complex development, emphasizing critical thinking and a truly individual approach to each child and their family. We support the child's strengths based on Howard Gardner's multiple intelligence theory and develop their talents along the way. We are inspired by Czech and foreign education, world experts, Montessori pedagogy, and our own experience. We build a creative, stimulating and loving environment that is a real support for children and their parents (more in About us).

LIDÉ

PEOPLE

RADKA WIRTHOVÁ
zakladatel

Absolvovala jsem na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Práce s dětmi mě těší už třináct let. Nejprve jsem se starala o děti v jeslích, učila na základní škole, později působila jako ředitelka ve škole mateřské a byla jsem u zrodu nových pedagogických projektů. Díky své praxi v oblasti vzdělávání vím, že jsem na správném místě a moje práce má smysl. Volný čas ráda trávím s rodinou a přáteli a cestuji. Ve školkách EduArt se každý den potkávám s báječnými lidmi, pro které je práce s dětmi posláním, stejně jako pro mě.

IDA SMÉKALOVÁ
zakladatel

Vystudovala jsem Fakultu humanitních studií Karlovy Univerzity v oboru Občanský sektor. Řídila jsem projekty v oblasti vzdělávání, vedla soukromé jesličky a jsem atestovaná chůva. Nejdůležitější na mé práci je, že mi dává smysl. Její efekt mohu pozorovat ihned hlavně na radosti ze hry a z poznávání, kterou děti v našich školkách denně zažívají. Ve volném čase se ráda věnuji svým dvěma dětem, navštěvuji kulturní akce, čtu a chodím do přírody. EduArt vnímám jako svoje "třetí dítě" o něž je třeba zodpovědně a vytrvale pečovat i neustále jej rozvíjet.

RADKA WIRTHOVÁ
founder

I graduated from the Dept. of Primary Education at Charles University. I have been working with children for 13 years. At first, I took care of the children in the nursery and taught at the primary school, later I worked as a kindergarten director and created new pedagogical projects. Thanks to my experience in education, I know that I am in the right place and my work makes sense. I like to spend time with family and friends and travel. In EduArt, I meet wonderful people, for whom working with kids is a mission, just like for me.

IDA SMÉKALOVÁ
founder

I graduated from the Faculty of Humanities at Charles University, with specialization in the Civil Sector. I have managed educational projects, run a private nursery and I am a certified nanny. The most important thing about my job is that it makes sense to me. I see its effect immediately - in the joys of children's play and learning. In my free time I take care of my two children, attend cultural events, read, and go out in nature. I perceive EduArt as my "third child", which needs to be cared for responsibly and persistently and constantly developed.

KONTAKT

CONTACT US

Neváhejte a obraťte se na nás se svými dotazy. Domluvte si termín schůzky a navštivte nás. Rádi Vás uvítáme.

Jesle a školka EduArt

Jana Masaryka 677/45

120 00 Praha 2 - Vinohrady

e-mail: info@skolkaeduart.cz

telefon: +420 776 448 723, +420 770 139 986provozovatel: Mateřská škola EduArt, z.ú.

Truhlářská 1106/9

110 00 Praha 1

IČO: 08339244

č.ú: 2001671251/2010Jesle a mateřská škola EduArt

K Hájovně 739/13

142 00 Praha 4 - Libuš

e-mail: informace@skolkaeduart.cz

telefon: +773 791 395provozovatel jeslí: Jesle EduArt z.s.

K Hájovně 739/13

142 00 Praha 4

IČO: 06284272

č.ú: 2201276985/2010


provozovatel MŠ: Mateřská škola EduArt s.r.o.

K Hájovně 739/13

142 00 Praha 4

IČO: 02878810

č.ú: 2801408486/2010

Jesle a školka EduArt

Laponská 1160/4

198 00 Praha 9 - Hloubětín

e-mail: hloubetin@skolkaeduart.cz

telefon: +420 776 448 723, +420 770 139 986


Book a time to visit us! We look forward to meeting you!

Jesle a školka EduArt

Jana Masaryka 677/45

120 00 Prague 2 - Vinohrady

e-mail: info@skolkaeduart.cz

gsm: +420 776 448 723, +420 770 139 986operator: Mateřská škola EduArt, z.ú.

Truhlářská 1106/9

110 00 Praha 1

IČO: 08339244

č.ú: 2001671251/2010


Jesle a mateřská škola EduArt

K Hájovně 739/13

142 00 Prague 4 - Libuš

e-mail: informace@skolkaeduart.cz

gsm: +773 791 395nursery operator: Jesle EduArt z.s.

K Hájovně 739/13

142 00 Praha 4

IČO: 06284272

č.ú: 2201276985/2010


preschool operator: Mateřská škola EduArt s.r.o.

K Hájovně 739/13

142 00 Praha 4

IČO: 02878810

č.ú: 2801408486/2010

Jesle a školka EduArt

Laponská 1160/4

198 00 Praha 9 - Hloubětín

e-mail: hloubetin@skolkaeduart.cz

telefon: +420 776 448 723, +420 770 139 986