28 listopadu, 2018

JESLE

deti na zemiBěhem batolecího období u dítěte dochází k rychlému vývoji. Dítě leze, chodí, mluví, poznává svět okolo sebe. Během tohoto období hraje zásadní roli prožitek dítěte, dostatek zkušeností a okolních podnětů. Ty pokládají základní kámen pro další intelektuální a emocionální rozvoj. Dítě zajímá vše, co se okolo něj děje. Poznává nové zvuky, materiály, obrázky. Vše si chce vyzkoušet na vlastní kůži pomocí všech smyslů. Poskytujeme dětem to, co potřebují – bezpečný a láskyplný prostor, příležitost pro aktivní prozkoumávání, podnětný a reálný svět plný hudby, barev, tvarů a pohybu.

  • Klademe důraz na individuální potřeby dítěte a naplňování jejich potřeb.
  • Zaměřujeme se na celkový zdravý vývoj dítěte v bezpečném a láskyplném prostředí.
  • Usilujeme o to, aby si děti vše vyzkoušely
    na vlastní kůži.
  • Podporujeme přirozenou zvídavost a fantazii.
  • Dětem nabízíme co nejširší možnost trávit čas venku v terénu a podporujeme vytváření kladného citového vztahu k živé i neživé přírodě.
  • U dítěte podporujeme silné stránky a rozvíjíme jeho nadání a talent.
  • Pomáháme dětem budovat správné hygienické návyky, trénovat sebeobslužné činnosti a pěstovat smysl pro pořádek.