28 listopadu, 2018

NAŠE FILOZOFIE

HLAVNÍ PILÍŘE:
    • vztah k přírodě
    • dítě je osobnost
    • rodič je partner
    • bezpečné prostředí
    • harmonický rozvoj
VZTAH K PŘÍRODĚ

Bez přírody by nebyl možný život. Proto je velmi důležité, aby v ní děti od útlého věku trávily čas, učily se chápat základní zákony Země, vážily si jí a posléze v dospělosti uměly využívat s pokorou její přírodní zdroje. Chceme, aby děti věděly, jak se pěstují rostliny či jak se sází zelenina. Z četných  výzkumů nepopiratelně vyplývá, že pobyt v přírodě uklidňuje, stimuluje, oživuje, očišťuje organismus přesycený stresem, rozvíjí kognitivní a motorické schopnosti, podporuje tvořivost a vyplavuje endorfíny. Sídlíme v centru Prahy a i přesto se snažíme přírodě přiblížit co nejvíce. Vyjíždíme do lesa, pěstujeme rostliny, chováme zvířátko a trávíme čas v okolí školky, kde je zeleň.

DÍTĚ JE OSOBNOST

Každé dítě je unikátní osobností. Přichází z rodiny, která má svá jedinečná pravidla a specifika. My těmto pravidlům nasloucháme a následujeme je tak, aby se s námi dítě cítilo co nejpřirozeněji, a zároveň se stalo součástí společenství školky. Vnímáme jeho jedinečný vývoj a snažíme se odhalit silné stránky, talent a nadání, které pak dále rozvíjíme. Každé dítě dychtí po informacích a chce se učit. My mu nabízíme nové, dynamické podněty, vycházející z reálného světa. Těšíme se společně s ním z každého malého pokroku, bedlivě pozorujeme a reflektujeme každý krok v jeho vývoji. Vše pak konzultujeme s těmi nejdůležitějšími partnery – rodiči.

RODIČ JE PARTNER

Rodič je naším nejdůležitějším partnerem. Jen s jeho pomocí se nám může podařit dítě harmonicky rozvíjet a pečovat o něj s tím nejlepším pocitem a výsledkem. Plně respektujeme  kulturní kontext rodiny, její pohled na výchovu a hledáme nejlepší cestu ke vzdělávání a péči o konkrétní dítě. Vztah s rodiči je od začátku postavený na důvěře a upřímnosti. Poskytujeme individuální konzultace v otázkách dětí a rodiny. Pořádáme semináře pro rodiče, workshopy a volnočasové akce pro celé rodiny. Rodiče u nás mají vždy dveře otevřené.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

Celý prostor je řešen s ohledem na kreativitu a harmonický vývoj dítěte.  Jde nám o to, aby se děti i dospělí cítili opravdu “jako doma” a prostředí bylo co nejpřirozenější.  Prostor je důvtipně členěn a nabízí interaktivní, volno – činnostní, pohybovou, jídelní a odpočinkovou zónu.

HARMONICKÝ ROZVOJ

V batolecím období dítě prochází prudkým vývojem. Pozoruje vše okolo sebe, učí se od ostatních nápodobou, dává najevo své pocity, chce vše vyzkoušet, vše ho zajímá a baví.  Nejinak je tomu i v předškolním období. Každé dítě je přirozeně zvědavé a chce se učit. My, dospělí, jsme v první řadě pozorovateli, následně nabízíme dítěti co nejpestřejší škálu aktivit, které se opírají o jeho individualitu.  O co jde především? – Dítě se přirozeně a harmonicky rozvíjí, zároveň dělá vše s opravdovou chutí a radostí.