Praho 9, přicházíme!

S radostí vám oznamujeme, že již v září 2022 otevřeme novou pobočku školky EduArt v Praze-Hloubětíně.

Naše nová pobočka

Mateřská škola EduArt Hloubětín se nachází v nádherné moderní budově, která byla postavena v roce 2021. Nabízí velké vzdušné třídy, důmyslně řešený prostor a  nadstandardní vybavení. Reaguje na potřeby dětí předškolního věku a je kombinací funkčnosti a mimořádně vysokého designu. 

Prostředí školky je bohaté na podněty, ne však jimi přetížené. Vycházíme z myšlenky, že “bohatství” prostoru nesouvisí s kvantitou, ale s kvalitou. Zohledňujeme bezpečnost a pohodlí dětí. Prostor je důvtipně členěn a nabízí interaktivní, volnočinnostní, pohybovou, jídelní a odpočinkovou zónu. 

Herní prvky splňují veškeré normy a jsou nezávadné. Volíme zejména takové pomůcky, které rozvíjejí rozumové a pohybové dovednosti dětí – ať už hrubou, tak jemnou motoriku. Využíváme pomůcky Montessori, které vzbuzují dětskou zvídavost a mají vzdělávací charakter.

Obecné informace

 • školka pro děti od 2 do 7 let
 • unikátní prostory a vybavení v nejvyšším standardu
 • otevřeno od pondělí do pátku od 7:30 do 17:30
 • kvalifikovaný tým pedagogů
 • vlastní vzdělávací program “Barevný svět” 
 • podporujeme a rozvíjíme silné stránky dětí
 • angličtina je běžnou součástí denních aktivit
 • rozšířená nabídka hudebních, výtvarných a pohybových činností
 • podpora přirozeného nadšení, zvídavosti a radosti z poznávání
 • posilování silných stránek dětí

Náš program

Vzdělávací program Barevný svět vyzdvihuje zejména skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. U dítěte jsou podporovány silné stránky a rozvíjeno jeho nadání a talent.

Program aktivně pracuje s teorií mnohočetné inteligence Howarda Gardnera, respektuje vzdělávací oblasti Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní zařízení a bohatě se inspiruje myšlenkami Montessori pedagogiky.

Významnou roli v něm hraje také enviromentální výchova a vzdělávání směřující ke zdravému životnímu stylu.

Hlavní činnosti

 • budování matematických představ
 • rozvoj čtenářské pregramotnosti
 • environmentální výchova
 • hudební, výtvarné a pohybové aktivity
 • dramatická výchova 
 • výuka prostřednictvím skutečného prožitku
 • anglický jazyk

Doprovodné činnosti

 • logopedická prevence
 • jóga pro děti
 • canisterapie
 • jezdectví na koni
 • přespávání ve škole přes noc – “Pohádkové noci”
 • společné akce dětí a rodičů: workshopy, jarmark, slavnosti
 • divadelní představení

Školné

 Komplet (7:30-17:30)Standard (7:30-15:30)Půlden (7:30-13:00)
5 dní v týdnu14 500 Kč13 500 Kč11 500 Kč
4 dny v týdnu13 500 Kč12 500 Kč10 500 Kč
3 dny v týdnu12 500 Kč11 500 Kč9 500 Kč

Ceny jsou uvedeny za měsíc bez stravného.

Celodenní stravné130 Kč/ den
Půldenní stravné110 Kč/ den

Kde nás najdete

Jesle a školka EduArt
Laponská 1160/4
198 00 Praha 9 – Hloubětín

e-mail: hloubetin@skolkaeduart.cz

telefon: +420 776 448 723, +420 770 139 986

Kontaktujte nás