28 listopadu, 2018

PRAKTICKÉ INFORMACE

  • pro děti od 1 do 7 let
  • otevřeno od 7.00 do 19.00
  • kvalifikovaný tým pedagogů
  • vlastní vzdělávací program Barevný svět
  • každý týden jezdíme do lesa
  • angličtina běžnou součástí denních aktivit
  • rozšířená nabídka hudebních, výtvarných a pohybových činností
  • podpora přirozeného nadšení, zvídavosti a radosti z poznávání

Školka nabízí komplexní program péče a výchovy pro děti od 1 do 7 let. Vycházíme z jednoduché myšlenky – to, co dítě získá v předškolním věku, je základ, na kterém bude stavět celý život.

Naše unikátní metodika Barevný svět  je kombinací Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a námi vytvořeného programu, který staví na principech Montessori pedagogiky. Barevný svět je  zaměřen na všestranný rozvoj, vyzdvihuje kritické myšlení a skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. U dítěte podporujeme silné stránky a rozvíjíme jeho nadání a talent. Inspirovali jsme se českým i zahraničním školstvím, světovými odborníky a vlastními zkušenostmi. Budujeme tvůrčí, podnětné a láskyplné prostředí, které bude opravdovou oporou pro děti i jejich rodiče. (Více Barevný svět) Jsme dětskou skupinou, registrovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.