28 listopadu, 2018

ŠKOLKA

deti na zemiV předškolním věku dítě prochází dalšími zásadními změnami. Jedná se o změny fyzické i duševní.

Během pozvolného přechodu do tohoto období se obsah vzdělávání dostává do cílevědomějšího tempa, děti jsou povzbuzovány ve své přirozené zvědavosti a touze poznávat a učit se. Pro toto období je pro děti zásadní důvěra, možnost posilovat své kritické myšlení, spolupráce a komunikace. Děti poznávají svět na základě aktivit, které jsou pro ně smysluplné. Jsou neustále v pohybu, mají čas na otázky, tvoří a poznávají svět takový, jaký doopravdy je.

Nabízíme dětem dostatek rozmanitých možností jak poznávat svět. Přistupujeme k nim s respektem a pomáháme jim rozšiřovat si obzory i mimo jim známá prostředí rodiny a školky.

  • Víme, že dítě se snadno učí to, co si samo vyzkouší. Pracujeme s přímým zážitkem dítěte, přirozenou zvídavostí a fantazií dítěte.
  • Vedeme děti k samostatnému získávání postojů k hodnotám a kritickému myšlení.
  • Dětem nabízíme co nejširší možnost trávit čas venku v terénu a podporujeme vytváření kladného citového vztahu k živé i neživé přírodě.
  • U dítěte podporujeme silné stránky a rozvíjíme jeho nadání a talent.