12 září, 2020

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAHA 2

Vzdělávací program “Barevný svět” vyzdvihuje zejména skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. U dítěte jsou podporovány silné stránky a rozvíjeno jeho nadání a talent. Program “Barevný svět” aktivně pracuje s teorií mnohočetné inteligence Howarda Gardnera, respektuje vzdělávací oblasti Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní zařízení a bohatě se inspiruje myšlenkami Montessori pedagogiky. Významnou roli v něm hraje enviromentální výchova a vzdělávání, směřující ke zdravému životnímu stylu.