9 září, 2020

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAHA 4

Vzdělávací program “Školka plná zábavy” vyzdvihuje zejména skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. U dítěte jsou podporovány silné stránky a rozvíjeno jeho nadání a talent na základě podpory jeho individuality. Respektuje vzdělávací oblasti Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní zařízení a bohatě se inspiruje myšlenkami Montessori pedagogiky. Významnou roli v něm hraje enviromentální výchova a vzdělávání, směřující ke zdravému životnímu stylu.

Projekt “Mezi námi mezigeneračně”

Během tohoto projektu se setkávají dvě generace: ti nejstarší s těmi nejmladšími z nás. Malé děti i senioři mohou být báječnými partnery, navzájem si poskytnout radost ze života, moudrost a energii. Děti z naší školky navštěvují seniory v centru ALZHEIMER HOME Modřany. V rámci projektu do školky dochází i tzv. Čtecí babička, která jednou týdně dětem čte knížky a zúčastní se s dětmi různých vzdělávacích aktivit.