9 září, 2020

PROGRAM PRAHA 4

Plán výchovy a péče dětské skupiny Jesle EduArt nabízí kompletní péči a výchovu pro děti od 1 do 3-4 let. Vyzdvihuje zejména skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině, podporuje samostatnost dítěte a pomáhá při rozvíjení tvořivosti a fantazie. U dítěte je podporována hra vedoucí k rozšíření jeho dovedností. Základní myšlenkou je vybudování důvěry mezi dospělou osobou a dítětem. K dětem přistupujeme vždy individuálně, nabízíme jim aktivity dle jejich možností, zájmů a potřeb. 

Vzdělávací program program pro Mateřskou školu EduArt “Školka plná zábavy” vyzdvihuje zejména skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. U dítěte jsou podporovány silné stránky a rozvíjeno jeho nadání a talent na základě podpory jeho individuality. Respektuje vzdělávací oblasti Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní zařízení a bohatě se inspiruje myšlenkami Montessori pedagogiky. Významnou roli v něm hraje enviromentální výchova a vzdělávání, směřující ke zdravému životnímu stylu.

PROJEKT „MEZI NÁMI MEZIGENERAČNĚ“

Během tohoto projektu se setkávají dvě generace: ti nejstarší s těmi nejmladšími z nás. Malé děti i senioři mohou být báječnými partnery, navzájem si poskytnout radost ze života, moudrost a energii. Děti z naší školky navštěvují seniory v centru ALZHEIMER HOME Modřany. V rámci projektu do školky dochází i tzv. Čtecí babička, která jednou týdně dětem čte knížky a zúčastní se s dětmi různých vzdělávacích aktivit.