Září 9, 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRAHA 4

  • jesle pro děti od 1 do 2 let
  • akreditovaná mateřská škola pro děti od 2 do 7 let
  • otevřeno od pondělí do pátku od 7:30 do 17:30
  • kvalifikovaný tým pedagogů
  • vlastní vzdělávací program “Školka plná zábavy” akreditovaný Ministerstvem školství a tělovýchovy
  • jezdíme na výpravy do lesa a za poznáním
  • podporujeme a rozvíjíme silné stránky dětí
  • angličtina je běžnou součástí denních aktivit
  • rozšířená nabídka hudebních, výtvarných a pohybových činností
  • podpora přirozeného nadšení, zvídavosti a radosti z poznávání