9 září, 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRAHA 4

 • jesle pro děti od 1 do 2 let
 • akreditovaná mateřská škola pro děti od 2 do 7 let
 • otevřeno od pondělí do pátku od 7:30 do 17:30
 • v bezprostřední blízkosti lesa
 • kvalifikovaný tým pedagogů
 • vlastní vzdělávací program “Školka plná zábavy” akreditovaný Ministerstvem školství a tělovýchovy
 • jezdíme na výpravy do lesa a za poznáním
 • podporujeme a rozvíjíme silné stránky dětí
 • angličtina je běžnou součástí denních aktivit
 • rozšířená nabídka hudebních, výtvarných a pohybových činností
 • podpora přirozeného nadšení, zvídavosti a radosti z poznávání

Projekt DĚTSKÁ SKUPINA JESLE EDUART je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je provozování dětské skupiny, jejímž prostřednictvím pomáháme rodičům v zapojení na trh práce po mateřské dovolené. Rodiče se tak mohou s klidným svědomím vrátit do zaměstnání a o jejich děti je dobře postaráno v malém kolektivu deseti dětí a s láskyplným přístupem chův.