28 listopadu, 2018

DENNÍ REŽIM

Denní režim je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Děti nachází v denním režimu řád, bezpečí a klid. Jsou aplikovány tzv. “denní rituály” (např. ranní kruh, pravidelný pohyb venku pohádka či ukolébavka před usnutím). Jedenkrát týdně se vypravujeme na výlet do přírody a program je tomu adekvátně přizpůsoben.

Náš den:

  • příchod dětí, spontánní volné hry, individuální činnost,
  • ranní kruh, svačina
  • aktivity dle plánu, hlavní činnost
  • pobyt venku,
  • příprava na oběd, oběd, osobní hygiena,
  • svačina,
  • odpolední zájmová činnost, volitelné kroužky, spontánní hry a individuální aktivity
  • svačina
  • odchod dětí domů.